Tyana Travel

Tyana Turizm & Travel
Tyana Turizm & Travel
İçeriğe git
Tyana'nın tarihi Hititler Döneminde Tuwanuva adını taşıdığı zamanda başlar. Hitit geleneğine ait 3 abide İstanbul Arkeoloji Müzesinde olan Dikilitaş, İvriz'de bulunan kaya kabartma, Tyana'da bulunan ve Karataş adı verilen dikilitaş eserleri İstanbul'da sergilenmektedir. Antik Kapadokya'nın merkezinde varlık göstermiş gerek doğu, gerekse Frig etkileri görülür. II.Sargon devri M.Ö. 715&'e ait bir belgede Frig İmparatorluğuna bağlı küçük bir prensliğin efendisi olarak görünen Warpalawasa ulaşır. Tyana bölgede ilk olarak Med'lerin ardından Ariarathes ve Seleuçides hanedanlıklarının hakimiyeti görülürki; Kapadokya'da Helenleşme sürecinin ilk izlerine rastlanır.
Kapadokya Krallığı'nın en parlak dönemi milattan önce II.yy'da Bergama Krallığı'nın Küçük Asya'nın batı tarafında politik denge sağlayıcı konumunda idi. Bergama Krallığı'nın bağımsızlığını kaybetmesinin ardından M.Ö. I.yy'da bir takım iç karışıklıklar ve dış müdahalenin etkisi ile bölgedeki yaşam farklı bir nitelik aldı. Romanın(Bizans) bölgedeki gücünü artırması ve Pompeius savaşlarının ardından Kapadokya(Tyana) Doğu Roma içinde değişmez bir rol aldı. M.S. 17.yy'da Tiberius Kapadokya'nın (Tyana)Archelaus Krallığı'nı imparatorluğuna katarak buraya
yeni vali atadı. M.S. 66 yılında Neron'un Krallığı altında bölgede bir darphane kurulmuştur. M.S. 98 yılında Tyana'de kent içinde çok büyük öneme sahip olduğu anlaşılan Vali Pompeius Basus'u temsil eden ve üzerinde bu şahsın tasviri bulunan sikkeler basılmıştır. M.S. I.yy'da filizof bilgin Tyana Apollonius'un tüm dünyayı dolaşması doğduğu kentin tanınmasına yardımcı oldu. Septimius Severus döneminde tüm imparatorluk ailesinin Apollonius'a tapınması kente ilerleme getirdi. Özellikle İulia Domna oğlu Caracalla'ya bu bilgine karşı hayranlık ve bağlılık aşıladı gerçekten de imparator M.S. 213 yılında kent Roma Kolonisi unvanını ve (Aureliana) Antoniana
Tyanorum Kolonisi oldu.

Peslerin geri çekilmesi ile Tyana Palmira kralına bağlandı. Kaynaklara göre Apollonius'un ortaya çıkması ve Aurellianus'u Tyana'yı esirgemeye ikna etmesi ile Apollonius halkın ve imparatorun da vicdanında nerede ise bir ilah ve kesinlikle şehrin koruyucusu haline geldi. Fransa'nın Bordeaux kentinden Kudüs'e kadar olan Hac güzergahı Hristiyanlığın bu bölgede hakim din olması ile birlikte Tyana Hacılar için Kudüs yolu üzerinde bir ayak haline gelerek önem kazandı. Tyana piskoposu Eupsichius kenti temsilen İznik'teki ruhani meclis toplantısına katıldı. M.S. 366 baharında ise Küçük Asya ve Suriye'den gelen çok sayıda ki piskoposun katıldığı din kurultayına ev sahipliği yaptı. İmparator Valens in Kapadokya'yı ikiye bölmesi ile başkentlerinden biri piskoposluğun da ikamet ettiği Tyana kenti oldu (diğeri ise Kayseri idi). Bu şekilde şehre çok sayıda kilise inşa edilmiş olmalı.Tyanalı Apollonius M.Ö. yy.'da doğmuş M.S. 1.yy'ın sonunda ölmüştür. 16 yaşındayken Tarsus'a gitti. Zengin bir ailenin çocuğu olması onun iyi bir eğitim almasını sağladı. Tarsus 'da Physagor  kulu'nda okudu ve yeni Physagor'cu öğretiminin önemli savunucularından biri olarak bir çok ülkeyi dolaştı. Gezdiği her yerde ahlak, dürüstlük ve özgürlük üzerine düşüncelerini yaymaya çalıştı. Physagor'cu Okulu'nda okuyanlar için şartlardan biri vejeteryan olmaktı. O nedenle Apollonius'da vejeteryandı. Apollonius'un
mucizeleri Hz. İsa'ya affedilerek kendisi yok sayılmaya çalışıldı. Eserleri yasaklandı ve yakıldı. Hristiyanlığın gelişmesinde önemli bir engel olarak görüldü. Apollonius'un ölümünden 200 yıl sonra, Roma İmparatoru Septimus Severus'un eşi sanatçı ve dinlerin koruyucusu İmparatoriçe Julia Domna Apollonius'un yaşamını Flavio Phylostratus'a yazdırdı.

Apollonius'un önemli sözleri;
Bedensel özgürlük olmadan ruhsal özgürlük olamaz.
İçeriğe dön